Trekken tanden en kiezen 

We doen het niet zo snel, maar er zijn redenen om te kiezen voor het trekken van tanden en (verstands)kiezen. Bijvoorbeeld uit oogpunt van preventie, om ruimte te maken voor een volgende behandeling (orthodontie), of een tand of kies is zodanig aangetast dat er geen ander alternatief is.
Na een plaatselijke verdoving draaien wij met een hevel de tand of kies los om die tand of kies vervolgens met een tang te verwijderen.
Als er na het trekken van een tand of kies een blijvende lege plek in uw mond ontstaat, zijn er verschillende mogelijkheden om deze plek op te vullen.

Tip: Wacht met het eten van warm voedsel of met drinken van hete dranken tot de verdoving is uitgewerkt, in verband met gevaar op verbranding. De eerste dag de mond niet spoelen om nabloedingen te voorkomen. Voor de genezing van de wond is het belangrijk om drie dagen na de ingreep niet te roken of alcohol te drinken.